Predstavujeme spoločnosť
Grand Gastro

Kuchyňa s pestrým výberom je jedálňou so sýtymi stravníkmi.

Dobre varíme | We cook well

Dobré jedlo v príjemnom prostredí a v správny čas

Poznáme rozdielnosť chutí a zvyklostí naprieč regiónmi Slovenska a radi sa prispôsobíme špecifikám a preferenciám každej spoločnosti. Spoločne zostavujeme stravovací model, ktorý bude ušitý na mieru.

Naša spoločnosť dotvorí jednotlivé výdajne aj vizuálne, aby sa stravníci počas prestávok cítili čo najlepšie. Našou hlavnou prioritou je zabezpečiť optimálne zloženie stravy spĺňajúce všetky požiadavky moderného stravovania a zásad správnej výživy.

Vieme, že len spokojní a sýti zamestnanci dokážu podávať vysoké výkony, preto sa v prvom rade zameriavame na čerstvosť, kvalitu a správne zloženie podávaných jedál. Vieme sa pružne prispôsobiť požiadavkám klientov, kladieme dôraz na úzku komunikáciu a neustálu kontrolu spokojnosti.

Základ ponuky Grand Gastro

Receptúra spokojnosti

DOBRÉ
JEDLO

  • Také, aby všetkým chutilo a nasýtilo

Príjemné
prostredie

  • Pretože pohodlie a pokoj sú pri jedle dôležité

Regionálne
korenie

  • Podľa chutí, zvykov a tradícií

Správny
čas

  • Prestrieť vždy, keď príde hlad
Značka Grand Gastro

Značka Grand Gastro

Značka Grand Gastro je míľnikom, ktorý je výsledkom predchádzajúcej 20-ročnej práce v oblasti závodného stravovania. Pôvodná značka PARADISE bola v roku 1999 uvedená na trh pri príležitosti rozmachu obchodnej siete Tesco, kde spoločnosť začala poskytovať služby vo všetkých prevádzkach.

Zásady ako používanie tradičných postupov, varenie z čerstvých surovín a doplnkové služby vyprofilovali spoločnosť medzi popredných poskytovateľov závodného stravovania a cateringu pre najvýznamnejšie podniky pôsobiace na západnom a strednom Slovensku.

Značka Grand Gastro prináša nielen zmenu imidžu, ale tiež nový svieži koncept obohatenej ponuky, ktorý do závodného stravovania vnáša reštauračný charakter.

Oblasť pôsobenia

Grand Gastro na trhu

Grand Gastro poskytuje závodné stravovanie a catering pre najvýznamnejšie podniky pôsobiace na západnom a strednom Slovensku, najmä v oblasti elektrotechnického a automobilového priemyslu, energetiky, obuvníctva, potravinárstva.

19
Jedálne
18
Bufety
175
Zamestnanci
3400
Denný výdaj jedál
Sme profesionáli

Záruky kvality

V Grand Gastro kladieme dôrazom na dodržiavanie primárnych hodnôt, ktoré sú súčasťou našej každodennej práce. Zabezpečujeme suroviny zásadne od slovenských výrobcov a dodávateľov, podávame denne čerstvú stravu a dbáme na pravidelnú kontrolu kvality. Kvalitu služieb garantuje okrem iného:

01.
Kvalifikovaný a preškoľovaný personál

Chceme, aby naša spoločnosť bola vždy videná v najlepšom svetle. Sme hrdí na školenia a vývoj, ktorý poskytujeme všetkým našim zamestnancom. To nám poskytuje jedinečné zručnosti a umožňuje nám uspokojiť individuálne potreby hostí.

02.
Hygienické štandardy v súlade so zavedeným systémom HACCP a správnou výrobnou praxou

V prevádzkach kladieme veľký dôraz na dodržiavanie smerníc HACCP a zásad „správnej hygienickej praxe“. To znamená: Potraviny skladujeme, pripravujeme a vydávame iba v hygienicky perfektných podmienkach. Čistenie a dezinfekcia sa vykonáva podľa podrobných plánov čistenia, ktoré sa vytvárajú individuálne pre každú oblasť prevádzky.

03.
Kvalitatívna úroveň a kontinuita poskytovaných služieb sú riadené prostredníctvom certifikovaného systému manažérstva kvality STN EN ISO 9001: 2016

Pravidelná kontrola kvality: V oblasti kvality venujeme pozornosť od kontroly prichádzajúceho tovaru až po hygienu výroby. Prostredníctvom interných a externých kontrol je kvalita, hygiena a bezpečnosť v našich prevádzkach kontrolovaná najmenej raz ročne externým odborným ústavom.

04.
Environmentálna politika

V spoločnosti Grand Gastro sme si vedomí dopadu našich operácií na komunity, v ktorých podnikáme a na životné prostredie. Je našou najvyššou prioritou sledovať prevádzkový model, ktorý zaručuje úplnú environmentálnu udržateľnosť a monitorovať všetky činnosti, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie, maximalizovať ochranné opatrenia, úsporu energie a predchádzanie vzniku odpadu.

05.
Bezpečnosť práce

Dobré pracovisko priťahuje dobrých ľudí, ktorí dosahujú dobré výsledky. Bezpečnosť zdravia našich zamestnancov nie je len morálnou zodpovednosťou, ale je tiež prvoradé pre náš úspech. Preto v rámci spoločnosti naši zamestnanci dôkladne prechádzajú naše environmentálne, zdravotné a bezpečnostné podmienky.

06.
Správna výrobná prax

Náš prístup k zdraviu a bezpečnosti je nevyhnutnou súčasťou našej firemnej kultúry. Všetci naši zamestnanci sú odhodlaní pozitívne prispievať k dosiahnutiu tohto cieľa. Zabezpečujeme kontinuálne vzdelávanie našich zamestnancov v oblasti správnej výrobnej praxe z hľadiska jej optimalizácie a minimalizácie zdravotných rizík.

hidden

© 2020 Grand Gastro by Tao Scorpi s.r.o.