Obed je Váš

Nenechajte si prepadnúť stravné, na ktoré máte nárok

Obed je Váš

Zamestnanec má nárok na stravu s príspevkom zamestnávateľa. Zabezpečiť zdravé a hodnotné stravovanie pre svojich zamestnancov je v záujme každého zamestnávateľa. Vynechanie stravy, na ktorú má zamestnanec je dobrovoľným vzdaním sa jedného zo zamestnaneckých benefitov.

Váš obed patrí Vám. Je zabalený v praktickom balení, doma ho jednoducho zohrejte. Nenechajte si prepadnúť svoje obedové menu. Možno ním potešíte svoje deti alebo rodičov.

hidden

© 2020 Grand Gastro by Tao Scorpi s.r.o.